Karta Dużej Rodziny

Osoba fizyczna, będąca posiadaczem Karty Dużej Rodziny
(w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny) może dokonać zakupu ze zniżką 5% po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

1) W podsumowaniu zamówienia wpisze kod promocyjny: KDR-KRATOSFERA
2) Prześle skan lub zdjęcie Karty Dużej Rodziny  na adres email: [email protected]
3) Dane do faktury muszą być tożsame z danymi Karty Dużej Rodziny.